ANIMALIEN ONGIZATEA

ANIMALIEN ONGIZATEA

Gure baserritarrek egunero ateratzen dituzte oiloak larrera.

ANDA, ANIMALIEN DEFENTSARAKO ELKARTE NAZIONALA

"Animalien ongizatea, landa-eremuaren garapena eta ingurumenarekiko errespetua maila altuenetan integratzen"

ANDA, Animalien Defentsarako Elkarte Nazionala, 1989an sortu zen animaliak babesteko helburuz, txakur eta katu abandonatuak bereziki. Hala ere, ANDAko kideen artean laster antzeman zen jarduteko eremua beste animalia batzuetara zabaltzeko premia: ahaztuta eta babesgabe utzitako animaliak.

Eurogroup for Animals taldeko kide diren Espainiako elkarteetako bat da ANDA. Bruselan ezarria, EBko elkarte garrantzitsuenak biltzen ditu taldeak eta Europako instituzioekin zuzenean egiten du lan animalien ongizatean eragina izan dezaketen erabaki politikoak ahalik eta faboragarrienak izan daitezen. Europar Batasunak erabateko eskumena du etxeko, landetxeetako eta laborategietako animalien eta basabizitzaren babesaren arloan.

Europak arlo horietan ezarritako arauak nahitaez aplikatu beharrekoak dira eta Espainiak sortutakoak funtsezkoak izan dira gure herrialdeak animalien babesean aurrerapausoak emate aldera. Legeria zabal bat dugu animalien babesari buruz, eta bere garapenean ANDAk beti parte hartu du aktiboki, baita helburu handiak lortu ere, besteak beste, hauetan: oiloak, txahalak, ganadu beltza, animalien garraioa eta buru-arinketa sakrifikatu aurretik.

ANDA marka basa-oiloen arrautzek eta arrautza ekologikoek osatzen dute, eta bizi-baldintzak eta produkzioak animalien babesaren arloan legeriak ezarritako gutxienekoak gainditzen dituzte. Gainera, ingurumen-neurriak barnean hartu eta landa-eremua garatzearen aldeko apustu irmoa egiten du.

Animalien ongizateari dagokionez, ANDA markak bermatu egiten ditu kanpoaldeko parkeak, ingurumenaren ikuspegitik jorituak landareak eta zuhaitzak barnean hartzean, era horretan indartu egiten baita hegaztien mugikortasuna, eta ziurtatu egiten da naturako elementu horiek erabili egiten dituztela hedadura osoan. Bestalde, ANDA markaren pean, debekatu daude hazkuntzarako multimaila-sistemak, bermatu egiten da argi naturala eta eragotzi egiten da mokoak moztea aurrerako hegaztien hazkuntzan.

Badakizu zer esan nahi duen arrautza-oskolean agertzen den zenbakiko kodeak?

Image

1

Lehen zifra:
Oiloak hazteko modua

0) Arrautza ekologikoak
1) Basa-oiloak
2) Lurrean hazitako oiloak
3) Kaiolatan hazitako oiloak

ES

Hurrengo bi hizkiak:
Ekoizpenaren estatu kidea

20

Hurrengo digituak:
Probintzia

04913

Gainerako digituak:
Ekoizpen-baserria

NUESTROS BASERRITARRAS

ARRAUTZA ZEIN BASERRITATIK DATORREN JAKIN NAHI DUZU?

Erosi duzun arrautza zein baserritatik datorren jakin nahi baduzu, arrautza-oskolean agertzen den kodea sartu besterik ez duzu egin behar.

Image

Sartu identifikazio-kodea

jQuery UI Dialog - Animation
© Euskaber Todos los derechos reservados.